Boligprosjekter godkjent i Husbanken

Ny bolig med lån fra Husbanken

Dersom et boligprosjekt er forhåndsgodkjent og tilrettelagt for finansiering fra Husbanken betyr det at boligen tilfredsstiller en del standarder som Husbanken har satt. Det er da mulig for deg som kjøper å søke til Husbanken om et lån til meget lav rente, som er med å finansiere boligkjøpet. På den måten slår du to fluer i ett smekk: bedre økonomi fordi du låner til en lav rente, og trygghet for at den nye boligen din holder høy teknisk kvalitet.

Hva er Husbanken? Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikk. Banken ble opprettet i 1946, og har finansiert mer enn halvparten av alle boliger i Norge i tiden etter annen verdenskrig.

Billigere å bo

For deg som kjøper, betyr dette lavere boutgifter i måneden! Prosjekter som er forhåndsgodkjent kan få lån inntil 85% av kjøpesum. Det betyr at Husbanken tilbyr finansiering for inntil 85% av kjøpesum til meget gunstige rentevilkår! NÅ kun 4,554% i rente! (juni 2024). Det er også mulig å få fastrente, 3, 5, 10 eller 20 år fra ca 3,9 til 4,1% i rente (juni 2024). Det er også mulig å få lån med avdragsfrihet.

Detaljert informasjon om renter finner du på Husbanken sine hjemmesider her.

Hvem kan få lån i Husbanken?

Alle kan søke om lån til å kjøpe bolig fra en utbygger, dersom boligen er forhåndsgodkjent for finansiering i Husbanken. Om, eller hvor mye, du kan låne er blant annet avhengig av økonomien din.

Det finnes en Lånekalkulator på Husbanken sine sider. Denne gir kun en indikasjon på hvor stort boliglån du kan ha.

Vi bistår deg med informasjon om finansiering og utfylling av søknader og andre lånedokumenter. Ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål vedr. finansiering i Husbanken. Vi har også kontakter i lokale banker, som kan være behjelpelig med finansiering av forskuddsbeløp og mellomfinansiering i forhold til eksisterende bolig og/eller ved husbanklån, vanlig boligfinansiering, forsikring, pensjon og sparing.

Prosjekter som er godkjent i Husbanken

Vi som utbygger kan søke om godkjenning for våre prosjekter så snart igangsettings tillatelse (IG) er mottatt fra kommunen, deretter er det ca 3-4 ukers behandlingstid.

Vi har leiligheter og rekkehus for salg i vårt prosjekt Ladderudløkka på Råholt i Eidsvoll, og eneboliger i vårt prosjekt Finnbråtalia nær Sundet i Eidsvoll, som er forhåndsgodkjent og tilrettelagt for finansiering fra Husbanken. Du kan lese mer under de aktuelle prosjektene.

 

 

SE VÅR PROSJEKTOVERSIKT HER