Personvern

Personvern på i-Bolig.no

Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på i-bolig.no («Nettstedet").

Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. I-Bolig Eiendom AS, organisasjonsnummer: 925 700 495, fra nå av «i-Bolig» eller «vi» er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du her.

Personopplysninger er kort fortalt opplysninger som kan kobles til deg som person. En personopplysning kan være navn, telefonnummer, adresse, men det kan også være ting som IP-adresser, et atferdsmønster, eller en vurdering/profilering gjort ut ifra et datasett. Vi vil trenge noen av dine personopplysninger for å best mulig kunne svare på din henvendelse og gi deg den rette informasjonen.

All bruk av personopplysninger regnes som en behandling. Dette kan for eksempel være innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

i-Bolig er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og i kundeforhold. At i-Bolig er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er vi som har ansvar og plikter vi må følge etter personvernforordningen.

Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg, og i denne personvernerklæringen forklarer vi hvilken data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker de til.

Henvendelser og kundeoppfølging

For at vi skal kunne følge opp deg som kunde må vi ha noen opplysninger for å kunne nå deg. Disse opplysningene er de du fyller inn i de ulike kontaktskjemaene på nettsiden vår. Du velger selv om du ønsker å bli kontaktet på e-post eller telefon, ved å fylle ut de respektive feltene.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til andre formål enn å besvare din henvendelse, og eventuelt legge deg til som kunde.

Om henvendelsen din er besvart og det ikke fører til noe mer, vil vi slette din e-post etter maks 1 måned.  

Prosjekter som selges av DNB Eiendom

Skjemaene på prosjekter som selges av DNB Eiendom, sendes direkte til DNB Eiendom, og lagres ikke hos i-Bolig. DNB Eiendom AS behandler personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg ihht. personvernforordningen. Les mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger i personvernerklæringen på DNB Eiendoms nettside om personvernen.

Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert eller slettet

Du kan når som helst be oss om å rette opp uriktige personopplysninger, eller få lagt til nye opplysninger om du mener de vi har er ufullstendige. I tillegg kan du pålegge oss begrensninger i behandlingen av personopplysningene dine.

Sletting av personopplysninger fra kundeforhold

Når du ikke lenger har avtaler eller forespørsler med oss vil vi fortsatt ta vare på dine personopplysninger og relevant informasjon fra kundeforholdet ditt. Denne informasjonen slettes fra systemene våre når andre lovverk som stiller krav om lagring og/eller arkivering opphører etter 5 år. Informasjon fra kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

Rett til innsyn i opplysninger

Dersom du er kunde av oss, eller har vært i kontakt med oss har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Det første du må gjøre er å kontakte oss, så vi kan vi hjelpe deg videre.

Innsyn i vår lagring av kundeopplysninger

Du kan bestille innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine.

Mistanke om uautorisert innsyn:

Du må konferere med en av våre kundekontakter dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn fra en av våre ansatte.  Kundekontakt vil bistå deg ved bestilling av en utredning. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert av i-Bolig, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Noen tilfeller kan ta lang tid, hvis det skjer gir vi deg beskjed og holder deg oppdatert underveis.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes. Dersom du er registert i et av systemene til i-bolig har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til e-post post@i-bolig.no.