Vi søker tomter

Vi søker tomter/eiendom

Vi er på utkikk etter eiendom og tomter, som er egnet for boligbygging.

Besitter du en tomt eller en eiendom på Romerike med potensiale for boligbygging, så er vi interessert. Både enkelttomter og mindre/større områder, uregulert/regulert er interessant.  

Type områder av interesse:

  • Byggeklare tomter
  • Områder/tomter regulert til boligformål
  • Uregulert eiendom
  • Fremtidige områder avsatt til boligformål i kommuneplanen

Ring oss eller send en e-post for å avtale en befaring, vi møter deg gjerne for en uforpliktende prat.
 

Ta kontakt med Bjørn Martin Akre - 98 22 89 60 - bjorn.akre@i-bolig.no