Hva betyr energimerkene?

Energimerking av boligen gir en indikasjon på energieffektivitet

Energimerkeordningen er utarbeidet for å fortelle hvor energieffektiv en bolig er, og hvilke energikilder som er brukt. Dette gjøres ved å tildele boligen en energikarakter, som vanligvis varierer fra A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv), og en oppvarmingskarakter som går fra rød til grønn, hvor grønn er best. Til sammen forteller de om energistandarden i boligen din. Jo høyere energikarakter en bolig har, jo mer energieffektiv er den – og jo lavere er energikostnadene for deg som eier. Her kan du lese mer om fordelene med en energieffektiv boligVåre boliger vil som regel ha energimerket B-rød.

Matrise som viser hvordan energimerkeordningen fungerer

Hva betyr energikarakteren fra A-G?

Energikarakteren rangeres fra A til G, der A representerer den mest energieffektive boligen, mens G representerer den minst energieffektive. Når du ser på energiklassen til en bolig, kan du få et godt inntrykk av hvor mye energi den bruker, og hvor mye du kan forvente å betale i energikostnader. En bolig i klasse A vil vanligvis ha lavere energiforbruk og derfor lavere driftskostnader sammenlignet med en bolig i klasse G.

Karakter A-B:
Boliger med karakter A bruker minimalt med energi, har godt isolerte vegger, tak og vinduer, og er utstyrt med moderne, energibesparende løsninger. Kort sagt, disse boligene er bærekraftige og miljøvennlige, og de kan bidra til betydelige besparelser på strømregningen din. Lavenergibygninger, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

Karakter C:
Boliger i denne kategorien er fortsatt energieffektive, men de kan ha noen mindre ineffektive områder som kan forbedres. Med riktige oppgraderinger og vedlikehold kan disse boligene også bli enda mer energieffektive over tid. Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

Karakter D-G:
Disse energikarakterene representerer boliger som ikke er veldig energieffektive og som kan ha høyere energikostnader. De kan ha dårlig isolasjon, gamle vinduer og/eller utdaterte varme- og kjølesystemer. Selv om det kan være mer utfordrende å redusere energiforbruket i disse boligene, er det fortsatt mulig å gjøre forbedringer for å gjøre dem mer miljøvennlige og økonomisk lønnsomme på lang sikt. Dette er bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

Hva betyr oppvarmingskarakteren fra rød til grønn?

I tillegg til energikarakteren, gir energimerkingen også informasjon om oppvarmingskarakteren. Dette er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best. Dette viser hvor stor andel av boligens oppvarming som kommer fra fornybare energikilder, hvor stor del av boligen din kan varmes opp med noe annet enn olje, gass og elektrisitet, som for eksempel varmepumper, solenergi, fjernvarme eller ved. En høy oppvarmingskarakter indikerer at boligen er mer bærekraftig når det gjelder oppvarming, og at den benytter seg av miljøvennlige energikilder.

Hvorfor energimerkes boligene?

Energimerkeordningen er etablert av myndighetene gjennom Enova for å oppmuntre til energieffektivitet og å redusere energiforbruk, det er implementert av myndighetene for å fremme bærekraftig utvikling ved å redusere energiforbruket, begrense miljøpåvirkningen og oppmuntre til bruk av mer miljøvennlige produkter.

Hva betyr energimerkingen for deg som boligkjøper eller boligeier?

Som boligeier hjelper dette deg med å identifisere områder der du kan gjøre energieffektive oppgraderinger for å spare penger og redusere ditt karbonavtrykk, og ved å ha en høy energiklasse bidrar dette til å øke verdien av boligen din og gjøre den mer attraktiv for potensielle kjøpere. Som boligkjøper får du verdifull informasjon om boligens energiutgifter og mulige fremtidige vedlikeholdskostnader.

En god energikarakter kan gi deg Grønt boliglån!

En bolig med en god energikarakter kan også gi deg et bedre tilbud på boliglån! En bolig med energikarakter A eller B kan gi deg et såkalt Grønt boliglån. Du kan lese mer om dette her: Grønt boliglån

 

 

FINN DIN BOLIG HER