Energieffektive boliger

Lavere kostnader med en ny energieffektiv bolig

Nybygg er et energieffektivt valg sammenlignet med eldre boliger som ikke er utbedret, og her gir vi deg noen gode grunner for å velge en ny og energieffektiv bolig, slik at du kan føle deg enda tryggere i valget ditt.

Nye boliger er utviklet med den nyeste teknologien og de mest moderne materialene, noe som gir dem en rekke fordeler når det kommer til energieffektivitet, og våre boliger vil som regel ha energimerket B(rød):

  1. Isolasjon og tetthet: Nybygde boliger er ofte bedre isolert og mer tette enn eldre boliger. Dette betyr at varmen holder seg inne om vinteren og holder seg ute om sommeren, noe som reduserer behovet for å bruke mye energi på oppvarming eller kjøling.

  2. Effektive vinduer og dører: Moderne vinduer og dører i nye boliger er utformet for å minimere varmeoverføring. Dette bidrar til å holde innetemperaturen stabil og reduserer behovet for å bruke varmeovner eller aircondition-anlegg, som kan føre til lavere energiforbruk.

  3. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning: I nye boliger er det vanlig å ha balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Alle våre boliger leveres med dette. Systemet er en ekte energieffektivitetsmester. Og fungerer på denne måten: I en balansert ventilasjonssystem trekkes frisk luft inn i boligen samtidig som brukt luft fjernes. Den geniale delen er at varmen i den utgående luften overføres til den innkommende friske luften gjennom en varmeveksler. Dette betyr at du får frisk luft innendørs uten å miste den varmen du allerede har betalt for å varme opp. På vinteren vil du oppleve mindre behov for oppvarming fordi den innkommende luften allerede er delvis oppvarmet. Om sommeren fungerer systemet også som et kjølesystem ved å kjøle ned den innkommende luften med den kaldere uteluften.

  4. Byggematerialer: Materialene som brukes i nye boliger, er valgt med fokus på bærekraft og energieffektivitet. Dette kan inkludere isolasjonsmaterialer med høy R-verdi (isoleringsevne), som bidrar til å holde temperaturen komfortabel i alle årstider.

Når det gjelder kostnadsbesparelser, kan valget av en nybygd bolig faktisk ha en positiv innvirkning på lommeboken din på lang sikt:

  1. Lavere energiregninger: Den økte energieffektiviteten betyr at du vil se betydelige besparelser på strøm- og oppvarmingsregninger over tid. Dette kan utgjøre en betydelig forskjell i månedlige utgifter.

  2. Vedlikeholdskostnader: Nye boliger krever vanligvis mindre vedlikehold sammenlignet med eldre boliger. Dette kan inkludere færre reparasjoner og utskiftinger av ting som tak, vinduer og rør, som ofte kan være kostbare.

  3. Garantier og forsikringer: Våre boliger leveres med byggegarantier og garantier på alle overflater, innredninger og tekniske installasjoner. Dette kan bidra til å redusere eventuelle uventede kostnader i de første årene etter kjøpet.

  4. Verdiøkning over tid: Som eier av en moderne, energieffektiv bolig, kan du også forvente at verdien på eiendommen holder seg godt over tid. Dette gjør det til en investering som kan gi økonomisk trygghet for fremtiden.

 

 

FINN DIN BOLIG HER