En trygg boligleverandør i over 25 år

Vi feirer 25 år og over 1700 leverte boliger

Hva er vel mer personlig enn bolig? I over 25 år har vi hos i-Bolig utviklet boligløsninger som møter deg der du er i livet. Vi kjenner på glede, men også et stort ansvar, i vårt arbeid med å skape gode hjem for våre kunder. Vår filosofi er å ha en god, stabil og fagkyndig tømrerstab med fast ansettelse i selskapet. Det er dette vi kan, det er dette vi brenner for, og vi er stolte over å skape trygge hjem det er godt å bo i uansett hvilken fase av livet du befinner deg.

Lang erfaring med utvikling av nye boligprosjekter

Fra 1996 til i dag har i-Bolig endret seg fra å være en eneboligleverandør til å bli en eiendomsutvikler som i hovedsak bygger boligprosjekter på egne tomter. Rundt årtusenskiftet kjøpte vi våre første eiendommer og startet det som i dag er vår hovedsatsning - feltutvikling og egne boligprosjekter.

Vi legger stor vekt på en smakfull utnyttelse av tomtearealet vi har disponibelt, hvor vi forsøker å skape visuelt tiltalende uterom med et helhetlig uttrykk.

Vi sørger for at boligmassen ligger godt fordelt i landskapet, og fokuser på å etablere åpne fellesrom som tilrettelegger for de viktige mellommenneskelige møtene. Våre fellesområder og tun har inspirerende aktivitetsarealer som bidrar til kreativ lek. I våre prosjekter etterstreber vi den gode balansen mellom gode sosiale fellesområder og den enkelte boligeiers mulighet for å trekke seg tilbake i private rekreasjonssoner.

Byggeleder og tømrere fra i-Bolig i arbeid på prosjektet Ladderudløkka på Råholt

Byggeleder og tømrere fra i-Bolig i arbeid på prosjektet Ladderudløkka på Råholt

Vi bygger din drømmebolig med våre egne faglærte tømrere

Vi bygger boliger med en dagsaktuell og estetisk utforming, der en arealeffektiv romløsning og smarte løsninger gir en funksjonell hverdag for deg og din familie. Våre boliger skal være et godt hjem for deg og de du er glad i, her skal de gode øyeblikkene og varige minner skapes. Både til hverdags og når du ber venner og familie over på tradisjonsbyggende samvær.

Vi er stolte av at vi har vår egen tømrerstab, blide og engasjerte medarbeidere

Vi er stolte av at vi har vår egen tømrerstab, blide og engasjerte medarbeidere

Våre dedikerte ansatte gjør alt for å finne de gode løsningene og realisere din boligdrøm. Det har vi lang erfaring med! De første årene solgte vi for det meste eneboliger på kundenes tomter. Det var god tilgang på eneboligtomter og allerede noen måneder etter oppstarten telte bedriften 15 ansatte. Vår filosofi var å ha en god, stabil og fagkyndig tømrerstab med fast ansettelse i selskapet. Denne filosofien har vi beholdt, og fortsatt bygger vi boliger med egne faglærte tømrere. I-Bolig er også en godkjent opplæringsbedrift for lærlinger. Vi har til enhver tid lærlinger i bedriften og knytter mange gode fagarbeidere til oss på denne måte.

I-Bolig er opptatt av god trivsel og ordnede ansettelsesforhold for sine ansatte. Vi har kvalitetsbevisste og blide medarbeidere med god kompetanse og yrkesstolthet. Kunne du tenke deg å jobbe som tømrer hos oss? Les mer i vår informasjonsbrosjyre, eller les mer om stilling som tømrer her.

Vår prosjektselger Hanne N. Breen viser frem et av våre boligprosjekter til et par av våre kunder

Vår prosjektselger Hanne N. Breen viser frem et av våre boligprosjekter til et par av våre kunder

Vår mangeårige erfaring - din trygghet

Våre kunder skal føle seg godt ivaretatt og trygge i prosessen med å skape seg et nytt hjem. Det kan dukke opp mange spørsmål underveis, om alt fra finansiering og salg av nåværende bolig til valg av farger og møblering. Du skal kunne ta gode avgjørelser basert på den informasjonen vi gir, og vi er behjelpelige med gode tips og råd underveis

Eiendomsutvikling i et attraktivt område 

Romerike er vårt nedslagsfelt og dette området er en spennende region som i dag fremstår som et av landets aller mest attraktive områder for bolig- og eiendomsutvikling. I-Bolig arbeider kontinuerlig med å utvikle moderne boliger med gode bomiljøer og energieffektive løsninger. De siste årene har vi i hovedsak hatt prosjekter i Eidsvoll, Nes og Nittedal. Besitter du en tomt eller en eiendom på med potensiale for boligbygging, ta kontakt med oss!

Totalt har bedriften bygget og levert ca. 1700 boliger i alle fasongere fra eneboliger til blokkleiligheter. All kunnskap og erfaring dette har gitt oss kan våre kunder høste godt av når de velger en bolig levert av i-Bolig.

Vi takker våre boligkjøpere for tilliten så langt, og gleder oss stort over at vi har kunder som har kjøpt bolig fra oss flere ganger i løpet av de 25 årene som har gått.

Velger du oss, følger vi deg hele veien hjem.

 

 

FINN DIN BOLIG HER