Hva betyr tallene i fargekoden?

Lær deg å lese NCS-koden

Når du skal velge farge på veggene er det uante varianter å velge mellom. Vi kjenner igjen noen av navnene som Bomull, Ocean Blue, Warm Blush, Muskatnøtt og andre nøtter. Men sier disse navnene deg noe? Til en viss grad, ja. Men det går faktisk an å se fargene ganske klart for seg derom man lærer seg hva den lille koden nederst på fargeprøven betyr!

Det er også nyttig å ha denne koden å referere til dersom man om to år finner ut at man gjerne skulle malt veggen ved siden av i den samme fargen. Det kan jo hende at malingsprodusenten da har gått over fra Muskatnøtt til Valnøtt, men koden er fortsatt den samme! Det er også lettere å si noe om hvordan hver enkelt farge vil oppleves på veggen. Vil den beige tonen virke rosa? Vil hvitfargen få et blåskjær? Er fargen varm eller kald?

Nøtta som skal knekkes kaller vi for NCS-kode. NCS står for Natural Colour System, og er det mest brukte systemet for fargebeskrivelse i Europa. Systemet beskriver fargene visuelt, nøyaktig slik vi ser dem. Kodene består av to ledd, hvorav det første forteller noe om forholdet mellom hvitt, sort og kulørthet (farge) og det andre beskriver hvilken kulør det er snakk om. Vi vil her ta for oss NCS-koden S 7010 B10G.

En illustrasjon som beskriver hva første og andre ledd av fargekoden består av, forklarende tekst følger under.

En illustrasjon som beskriver hva første og andre ledd av fargekoden består av, forklarende tekst følger under.

 

Første ledd:

7010 - Sier noe om forholdet mellom sort, farge og hvitt.

Tenk deg at sort + kulør + hvit skal bli 100%. De to første tallene sier noe om hvor mye sort det er i fargen, og fargen vi har tatt for oss her har 70 sort. De to neste tallene sier noe om hvor mye kulør det er i fargen, i dette tilfellet er det 10. 70 sort + 10 kulør = 80, det vil si at vi mangler 20 for å komme opp i 100. Det betyr at det er 20 hvit i fargen. Hurra! Vi har knekt første ledd i koden!

Andre ledd:

B10G - Beskriver fargen.

I NCS-systemet er det fire grunnfarger: Rødt, gult, blått og grønt. Disse fargene forkortes til forbokstaven i fargens engelske navn. Rød blir derfor R (red), gult blir Y (yellow), blå blir B (blue) og grønn blir G (green). Fargene i systemet består aldri av mer enn to grunnfarger.

Det andre leddet forteller oss dermed at dette er en blå (B) farge med 10 prosent grønn (G), altså er den 90 prosent blå.

Fargen vi har tatt for oss er en mørk og dyp farge med mye sort, men med nok kulør til at vi kan se at det er en blåtone. Foto under er hentet fra www.huntonit.no - Fargen Deep Ocean med Skygge.

Foto av veggplate fra Huntonit i fargen Deep Ocean med Skygge

Foto hentet fra www.Huntonit.no - Fargen Deep Ocean med Skygge

Dersom andre ledd i koden er erstattet med en N betyr det at fargen kun er en blanding av sort og hvitt. N står for nøytral.

Men hva star S'en I koden for? Den står for Second Edition. Dette fordi det i 1995 kom ut en ny kolleksjon farger. Mange nye farger ble lagt til og noen fjernet. Totalt gikk antall farger opp fra 1545 til 1750 stk. I 2004 ble fargeutvalget utvidet med ytterligere 200 farger, så i dag har vi i NCS Second Edition totalt 1950 farger.

Mange malingsprodusenter benytter ikke de standardiserte fargene og lager sine egne fargenyanser. Når dette er tilfelle tilhører ikke fargene Second Edition-kolleksjonen - og S'en uteblir. Mange av fargene med og uten S i fargekoden kan være like, men for noen farger finnes store nyanseforskjeller. Det er derfor viktig å ikke glemme S'en når du er på utkikk etter en bestemt farge, hvis ikke kan du ende opp med en helt annen farge enn den du var på jakt etter.

Se fargekodene på skjermen din

Fargerike sine sider får du opp NCS-kodene du ønsker å se, blant annet fargen her fra eksempelet over. Du kan også se fargene og lese mer om hvordan fargesystemet fungerer på www.ncscolour.com, her får du også se en forklaringsvideo.

 

 

FINN DIN BOLIG HER