Boligkjøpet - steg for steg

Boligkjøpet - steg for steg

Som feltutbygger på Romerike får vi ofte spørsmål fra kunder rundt kjøp av ny bolig i prosjekt. Lurer du på hvordan prosessen foregår frem til overtagelse? Her presenterer vi en kort oversikt fra man har kjøpt boligen og frem til nøkkelen er i dine hender. Oversikten over våre prosjekter finner du her.

 

Nummer 1

INFORMASJONSMØTE

Når du tar kontakt med oss presenterer vi vår bedrift og aktuelle prosjekter. Du får et prospekt med plantegninger, illustrasjoner, situasjonskart og all nødvendig informasjon. Vi gir deg viktig informasjon på veien frem til din nye bolig og viser deg gjerne rundt på byggeplassen. Hvis mulig ser vi på en lik eller tilsvarende boligtype og forteller litt om nærmiljøet tilknyttet prosjektet.  

Trenger du rådgivning vedrørende finansiering og verdivurdering av eksisterende bolig, så gir vi gjerne våre beste råd. Vi har flere gode samarbeidspartnere som hjelper deg videre i prosessen.

Kanskje du allerede har funnet den perfekte boligen under vår prosjektoversikt? Det ligger mye informasjon her på vår hjemmeside. Det er derfor mulig å bli kjent med prosjektet på egenhånd før du tar kontakt med oss.

Nummer 2

KJØPETILBUD

Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe, fyller du ut et kjøpetilbud som vi sender deg på e-post, eller pr post dersom du skulle ønske det.

Et signert kjøpetilbud er bindende når det er akseptert av i-Bolig. Kjøpetilbudet vil senere bli erstattet av en formell kjøpekontrakt med vedlegg.

Nummer 3

KONTRAKTSMØTE

i-Bolig benytter kun godkjente kontrakts-formularer og sammen går vi gjennom all kontraktsdokumentasjon. Partene forplikter seg til en kjøpesum, betalingsvilkår og når overtakelse av bolig skal skje. i-Bolig stiller uoppfordret lovpålagt økonomisk garanti. Det er svært gunstige kjøps- og betalingsvilkår ved kjøp av ny bolig.

Nummer 4

TILVALGSMØTE

Selv om vi har en god og gjennomtenkt standard leveranse, utarbeider vi i tillegg en digital tilvalgsportal (i enkelte tilfeller kan det være en brosjyre i stedet for en digital løsning). Tilvalgsportalen gir en samlet oppstilling på aktuelle og mulige endringer av leveransen. Disse kan være justert kjøkkenleveranse, endrede overflater på gulv og vegg, eller endringer på elektrisk- og sanitær leveranse.

Under tilvalgsmøtet går vi igjennom standard leveransen, tilvalgsmuligheter og ønskede endringer. I tilvalgsportalen finner du informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. Det er viktig at vi mottar bestillingen din innen fristen, slik at vi er sikre på at du får med de endringene som er med på å sette ditt personlige preg på boligen.

 

Ny bolig som gjenspeiler din smak

 

Nummer 5

FORHÅNDSBEFARING

Når boligen nærmer seg ferdigstillelse får kjøpere innkalling til forhåndsbefaring og overtagelse. Under forhåndsbefaringen går kjøper gjennom boligen sammen med byggeleder for å se at leveransen samsvarer med det som er avtalt. Her kan du ta mål og planlegge møblering.

Nummer 6

BETALING

Kort tid etter forhåndsbefaringen skal din nye bolig overleveres. Men før overtagelse skal hele kjøpesummen innbetales i henhold til kjøpekontrakten med kjøpsomkostninger og eventuelle endringsavtaler. All innbetaling skjer til oppgjørsmeglers klientkonto.

Nummer 7

OVERTAGELSE

En viktig begivenhet, ansvaret for boligen går over fra i-Bolig til deg som ny rettmessig eier.

Fullt oppgjør foreligger hos oppgjørsmegler, vi befarer din nye bolig sammen, og eventuelle feil/mangler anføres i overtagelsesprotokoll. Du får nøkler til din nye bolig. Tinglyst skjøte sendes deg etter overtagelse.

Nummer 8

ORGANISERING AV BOMILJØ

Vi besørger at lokal velforening, boligsameiet eller huseierlag blir stiftet og etablert. På selve stiftelsesmøtet velges et styre, bestående av styreleder og medlemmer, og evt. forretningsfører blir engasjert. Utkast til budsjett, vedtekter og husordensregler følger som vedlegg til kontrakt.

Vi ser viktigheten av at dette er tilrettelagt for å sikre god trivsel i ditt nye bomiljø, og skape et velfungerende boligsameie eller huseierlag.

Nummer 9

1-ÅRS BEFARING

Et års tid etter overtagelse innkaller vi til 1-års befaring. Vi kontrollerer din bolig i henhold til vår egen sjekkliste. Vår representant svarer på dine spørsmål. Spørsmål, råd og tips om rett bruk av boligen blir belyst. Eventuelle feil/mangler tas opp og vurderes eller det avtales utbedring.

Det føres en protokoll som undertegnes av begge parter.

 

 

FINN DIN BOLIG HER