Økonomi Guide

Økonomi Guide

Når skal man overføre penger? Hvor mye? Og hvem skal jeg kontakte? Det kan være flere spørsmål som dukker opp i forbindelse med kjøp av ny bolig. Vi informerer våre kunder både før og etter kontraktsmøtet. Her er en kort beskrivelse av gangen i økonomien, fra kjøpetilbud er signert til boligen skal overtas.

Kjøpetilbud:

Kjøper oversender ferdig utfylt og signert kjøpetilbud, som er en bindende avtale (finnes på side 2 i prislisten). Selger oversender deretter akseptbrev, og tar senere kontakt for å avtale dato for kontraktsmøte.

Kontrakt:

Under kontraktsmøte signeres kontrakten av begge parter. Dette er en formell videreføring av det signerte kjøpetilbudet, og inneholder detaljert informasjon om blant annet prosjektet, kjøpers rettigheter, overtagelsesdato, evt. forbehold, samt kjøpers oppdragsnummer.

Forskudd:

Etter signering av kontrakt stiller selger lovpålagt §12 garanti i.h.t Bustadoppføringslova. Så snart kjøper har mottatt denne garantien sørger kjøper selv for overføring av forskudd til oppgjørsmeglers klientkonto. Detaljert informasjon om blant annet forskudd, kontonummer og oppdragsnummer finnes i kontrakten. (Våre prosjekter har for tiden ingen forskudd)

Tilvalg:

Fordyrende tilvalg legges til endelig kjøpesum i økonomiskjema som signeres av kjøper og selger. Den totale kjøpesummen består av kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg. Total kjøpesum betales inn en uke før overtagelse, slik at beløpet står på oppgjørsmeglers klientkonto innen overtagelsesdato.

Oppgjør ved overtagelse:

Kjøper har selv ansvar for at total kjøpesum står inne på oppgjørsmeglers klientkonto ved overtagelsesdato. Husk derfor å informere din bank så snart du har fått endelig overtagelsesdato. Eksempelvis forskudd som allerede er innbetalt til konto, må kjøper selv trekke fra den totale kjøpesummen som står oppført i økonomiskjema.

 

FINN DIN BOLIG HER