Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

I-Bolig er en aktør i boligbransjen, og vi ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til i den nye Åpenhetsloven.

I-Bolig har i kraft av sin posisjon og størrelse innenfor bygg- og eiendomsmarked et ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 
Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 
Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av i-Bolig sine etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsretningslinjer.
 
I-Bolig skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.

I-Bolig har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. Leverandørene skal ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn i-Bolig sine interne verdier og etiske retningslinjer. 

Du kan lese mer i følgende dokumenteter:

i-Bolig Aktsomhetsvurderinger

i-Bolig etiske retningslinjer 2023

i-Bolig forretningsetikk, kvalitets- og miljøkrav

i-Bolig Rapport åpenhetsloven 26.06.2023

i-Bolig Rutine - aktsomhet og informasjon etter åpenhetsloven


Dersom du skulle få kjennskap til forhold ved vår virksomhet eller virksomheter som er deltagende i vår verdiskapning som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ønsker vi at dette rapporteres snarest til følgende e-postadresse: post@i-bolig.no